Opłaty

tel. kom: 608 458 024

Notariusz z tytułu dokonywanej czynności notarialnej pobiera wynagrodzenie (taksa notarialna), którego wysokość jest ustalana w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Wynagrodzenie notariusza powiększane jest o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23%.

 

W zależności od charakteru dokonywanej czynności, notariusz jako płatnik, pobiera i odprowadza:

  • opłatę sądową zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach w sprawach cywilnych,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn,

 

Po poinformowaniu o potrzebie dokonania konkretnej czynności notarialnej i  okazaniu albo przesłaniu odpowiedniej dokumentacji, kancelaria przekaże Państwu informacje o wysokości powyższych opłat.

 

Zgodnie z treścią art. 6 § 1 ustawy z dnia z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie strona czynności notarialnej, która nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.